Web designer studia

Web designer studia są tym rodzajem studiów, które przygotowują późniejszego absolwenta, do świadczenia usług z zakresu tworzenia szaty graficznej przeznaczonej dla serwisów internetowych. To tak naprawdę grafik komputerowy, który dzięki wykorzystaniu nabytych w trakcie studiów na kierunku „Web designer” umiejętności, potrafi  opracować tak zwany web design, czyli szatę graficzną danej strony oraz jej interfejs wykorzystując dostępne oprogramowanie, w zakresie grafik 2D i 3D oraz animacji komputerowej.

Ze względu na fakt, iż web designer, jest osobą poruszającą się w obszarach programów graficznych, wykorzysujących najróżniejsze narzędzia, takie jak edytory tekstów, wektorowe a także i rastrowe aplikacje graficzne, dlatego też wiedza na ich temat powinna być wszechstronna. Studia pozwalają nie tylko na jej pozyskanie, dają także możliwośc praktycznego jej wykorzystywania, po przez uczestniczenie w projektach i realizowanie zadań dotyczących nie tylko reklam, ale także i krótkometrażowych filmów, trójwymiarowej wizualizacji, która wykorzystywana zostaje nie tylko w internecie, ale także i w mediach tradycyjnych.

Student zdobywający swoją wiedzę na kierunku web design, będzie w pełni przygotowany do rozplanowywania, następnie projektowania a w końcowej fazie, wdrażania stron internetowych oraz do realizacji zaawansowanych projektów multimedialnych. Strona internetowa stanowi pewnego rodzaju kanał komunikacyjny, dlatego też, aby umiejętnie i skutecznie przekazwywać treści, należy nie tylko dobrze opracować hierarchię, ale także dobrze ją zaprojektować, a do tego potrzebna jest wiedza, którą łatwo można zdobyć w trakcie realizacji programu studiów.