Kurs EBCL

Na rynku usług edukacyjnych, zarówno tych pojawiających się dużych miastach, takich jak na przykład Poznań, ale także i mniejszych miejscowości ościennych, zauważyć możemy bardzo znaczący rozwój kursów.

Szkolenia te dająmożliwość pozyskania certyfikatów wiedzy, uznawanych nie tylko na terenie Polski, ale także i za jej granicami.

Jednym z takowych jest certyfikat EBCL.

Cóż więc to takiego? EBCL, czyli European Business Competence Licence, to dokument potwierdzający uzyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności, z zakresu zarówno ekonomii, jak i finansów, a także i prawa spółek.

Jest to bezterminowe potwierdzenie poziomu wiedzy, zweryfikowane egzaminem i potwierdzone certyfikatem, który uznawany jest także poza granicami Polski, a wydawany jest przez Kapitułę Egzaminacyjną Europejskiego Kuratorium Kompetencji Biznesowych.

Ze względu na tak wysoką standaryzację oraz międzynarodowe uznanie certyfikatu EBCL, pozyskanie i usystematyzowanie wiedzy ekonomicznej następuje na odpowiednich kursach, kończących się egzaminem.

Uczestnictwo w takowym szkoleniu, jest nie tylko inwestycją we własny rozwój, jest także i świadectwem zaangażowania oraz potwierdzeniem posiadanych kwalifikacji.

Określenie grupy docelowej, do której skierowany jest kurs EBCL, nie jest tak do końca możliwe, ponieważ zarówno osoby posiadające określony poziom wiedzy ekonomicznej, jak i te, którym jest ona obca, odnajdą swoje miejsce na tego rodzaju kursie.

Jedni będą nabywać nowe kompetencje a drudzy je poszerzać, jednakże wszyscy uczestnicy otrzymają pakiet bardzo usystematyzowanej wiedzy z zakresu ekonomii oraz dokument ją potwierdzający.