Kompetencje menadżerskie studia

Stanowisko zwane menadżerskim, jest miejscem, w którym, jak to się obiegowo mówi, realizują się, osoby posiadające zdolności zarządcze, które podejmując decyzje wpływają na system zarządzania w danej firmie. Oczywiście menadżerowie pojawiają się na różnym poziomie drabinki firmowej, tym samym mając ograniczony lub też bardziej znaczący, wpływ na decyzje podejmowane na jej poszczególnych szczeblach.

Sprawowanie funkcji menadżerskich, wymaga od danej osoby posiadania odpowiednich w tym celu kompetencji. Najróżniejsze umiejętności, nie zawsze bezpośrednio związane z dziedziną i charakterem wykonywanej pracy, mają bezpośredni wpływ na poziom pracy oraz umiejętność, maksymalnego wykorzystania swoich zdolności i nabytych umiejętności, właśnie na tym stanowisku.

W trakcie studiów na kierunku kompetencje menadżerskie, student uzyskuje możliwość pozyskania oraz usystematyzowania wiedzy, zarówno z zarządzania, psychologii czy też coachingu. Uzyska wszechstronny zasób wiadomości, umożliwiających skuteczne działanie na stanowisku menadżera, pozwalający nie tylko na wspieranie podległych pracowników, ale także ciągłe ich motywowanie i rozwijanie kompetencji także i własnych.

Szeroko pojęte zdolności menadżerskie to nie tylko indywidualne zdolności do podążania w tym właśnie kierunku, ale także wszystko to, co w trakcie życia zostało przez daną osobę wypracowane i nauczone. Studia pomagają nie tylko posiąść wiedzę niezbędną do takowej pracy, ale także odpowiednio ją zaszufladkować, aby następnie móc maksymalnie ją wykorzystywać.

Profilaktyka i poradnictwo w edukacji