Doradca personalny – studia

Czasy, gdy w życiu zawodowym liczyły się tylko twarde kompetencje, już dawno minęły. Nastąpiły olbrzymie zmiany, zarówno w toku myślenia pracodawców, jak i w określaniu ich potrzeb w stosunku do zatrudnianych pracowników. Coraz bardziej potrzebne są osoby, posiadające wiedzę i umiejętności, zwane potocznie miękkimi.

Jednym z zawodów, a co za tym też idzie, funkcjonujących kierunków studiów realizowanych na poziomie 1 stopnia, związanych z kompetencjami, o których powyżej już wspomniano, jest doradca personalny. Jest to kierunek, który w ostatnich czasach cieszy się dużą popularnością i kształci studentów zainteresowanych kierunkami psychologiczno – socjologicznymi. Wbrew pozorom jest to bardzo szeroka specjalizacja, która ze względu na zapotrzebowanie na bardziej zawężony zakres specjalizacji, obejmuje różne ich aspekty.

Oczywiście, bez względu na obraną specjalizację, główny aspekt doradztwa personalnego, mieści się i wchodzi w skład, szeroko pojętego zarządzania zasobami ludzkimi. Doradca personalny, to zazwyczaj osoba posiadająca wiedzę z zakresu prawa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, kierowania i zarządzania kierunkiem kariery, posiadająca wiedzę na temat technik i metod negocjacji, nierzadko wzbogacona także o umiejętności trenerskie oraz komunikację interpersonalną. Wspomniane kompetencje są oczywiście tylko jednymi z wielu, z jakimi zapoznaje się student tego kierunku w trakcie studiów 1 stopnia.

To właśnie one są podstawą ukończenia specjalizacji i uzyskania kompetencji doradcy zawodowego, headhuntera, specjalisty zajmującego się rozwojem zawodowym czy też coach kariery.