Business Inteligence

Ze względu na fakt coraz większej świadomości panującej wśród przedsiębiorców, właścicieli małych, średnich a tym bardziej większych firm, dotyczącej najróżniejszych rozwiązań, których zastosowanie może podnieść konkurencyjność danego przedsiębiorstwa oraz zwiększyć tym samym jego szanse na odniesienie sukcesu na rynku, coraz większą popularnością cieszą się studia na kierunku Business Inteligence.

Kierunek ten dostępny jest w  ofercie wielu uczelni, także tych poznańskich.

Cóż to takiego Business Inteligence? Jest to pojęcie mające bardzo szerokie spektrum zastosowań i znaczeń.

Oznacza przede wszystkim proces w trakcie, którego następuje przekształcanie posiadanych danych w informację, która to następnie zostaje zamieniona w wiedzę.

Głównym zadaniem, a co za tym idzie celem nadrzędnym, do którego wykorzystywana zostaje uzyskana wiedza, jest poprawa konkurencyjności danej firmy czy przedsiębiorstwa.

Studia Business Inteligence dają słuchaczom możliwość zapoznania się z najróżniejszymi zakresami działań, służących zarówno projektowaniu, jak i wdrożeniu, nie zapominając oczywiście, o późniejszym wykorzystywaniu, systemów informatycznych, których głównym celem jest, wspomaganie decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie.

Poznawanie wszelkich metod biznesowych analiz, możliwości, jakie dają systemy informatyczne, które dzięki odpowiedniemu wprowadzaniu danych potrafią je przetworzyć w taki sposób, aby stanowiły one wsparcie zarówno dla procesów finansowych, sprzedażowych jak też kosztowych.