Animacje w reklamie i sztuce

Reklama otacza nas wszędzie i zewsząd nas atakuje, zresztą przecież taki właśnie jest jej cel. Cel polegający na tym, aby obojętnie w jaki sposób, dotrzeć do nas i zostać zapamiętanym. Przyglądając się tak całkowicie z boku zmianom, jakie z biegiem lat zachodziły i nadal zachodzą w obrębie tejże działalności, nie sposób nie zauważyć, że podążamy w kierunku bardzo głębokiego, obrazowego przekazywania ich treści.

Grafika wykorzystywana z reklamie coraz częściej staje się wielowymiarowa, a co za tym idzie interaktywna. Takowa tendencja dotyczy nie tylko reklamy, ale także i szeroko pojętej sztuki. Na terenie Poznania zaproponowany został przyszłym studentom, bardzo ciekawy i nowatorski kierunek, jakim jest „Animacja w reklamie i sztuce”.

W trakcie realizacji programu nauczania, student ma możliwość nabycia wiedzy z zakresu zarówno historii grafiki jak i sztuki, marketingu, socjologii reklamy, jak i estetyki i filozofii. W trakcie trwania nauki, w obrębie studiów I stopnia, umiejętności z zakresu posługiwania się programami komputerowymi służącymi do tworzenia najróżniejszych animacji, staną się jednym z elementów wykształcenia, dając możliwość podjęcia pracy, w branży nie tylko artystycznej, ale także i telewizyjnej, w agencjach reklamowych lub też instytucjach zajmujących się kulturą. Kompetencje, które możliwe są do uzyskania dzięki uczestnictwu, w zajęciach proponowanych w ramach kierunku „Animacje w reklamie i sztuce”, są bardzo cennymi, nierzadko wykorzystywanymi przy projektowaniu i realizacji wszelkiego rodzaju projektów multimedialnych, ale także i reklamowych.